1.
Kochański B, Kałużny K, Kałużna A, Cichosz M, Zukow W, Hagner-Derengowska M. Ocena ryzyka wystąpienia urazów u czynnych zawodowo fizjoterapeutów z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Assessment of the risk of injury from professionally active physiotherapists using the Functional Movement Screen test (FMS). J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Jul. 26 [cited 2023 Jun. 9];6(7):479-87. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3711