1.
Czyż R, Kwiatoń M, Górniak I. Ocena poziomu wiedzy studentów wybranych polskich uczelni wyższych na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej w stanach nagłych = Assessment of knowledge about delivering first aid for an adult in emergency situations among students from selected Polish universities. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Jul. 21 [cited 2024 Apr. 18];6(7):399-410. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3704