1.
Westfal KM. Prawne aspekty wykorzystania wizerunku sportowca w świetle działań marketingowych = Legal aspects of athletes’ image rights usage in the light of marketing activities. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Jun. 2 [cited 2024 May 24];6(6):69-85. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3558