1.
Figaj D, Poczta J. Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit = Motives on physical activity participation - people training crossfit example. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Jun. 3 [cited 2023 Dec. 11];6(6):95-106. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3541