1.
Nowicki GJ, Rudnicka-Drożak E, Ślusarska B, Piasecka H, Zarzycka D, Brodowicz-Król M. Różnice deklarowanej częstości samokontroli stanu zdrowia u osób pracujących w zawodach medycznych i pozamedycznych = The difference between the declared frequency of self-health monitoring carried out by representatives of the medical and the non-medical professions. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 May 16 [cited 2024 Jun. 24];6(5):236-54. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3522