1.
Kocjan J. Impact of anxiety and depression to kinesiophobia (fear of movement) level among patients with cardiovascular diseases. A comparison study = Wpływ lęku i depresji na poziom kinezjofobii (lęku przed ruchem) wśród pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowego. Badanie porównawcze. J Educ Health Sport [Internet]. 2016 Mar. 15 [cited 2024 Jun. 21];6(3):81-90. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3423