1.
Srokowski G, Radzimińska A, Weber-Rajek M, Piekorz Z, Siedlaczek M, Jasionek A, Srokowska A, Zukow W. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy. J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Dec. 30 [cited 2023 Jun. 5];5(12):521-34. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3265