1.
Srokowska A, Zawadzka E, Lewandowski A, Kowalik T, Siedlaczek M, Srokowski G, Radzimińska A, Zukow W. Ocena stanu wiedzy pacjentów na temat profilaktyki osteoporozy = Assessment of patients’ knowledge about the prevention of osteoporosis. J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Dec. 30 [cited 2024 Apr. 25];5(12):503-20. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3264