1.
Mędrak A, Rżany M, Otremba B, Brodowska E, Szynal M, Alcer M, Górecka A, Stefaniak T, Suszyński K, Górka D. Akademickie Związki Sportowe jako droga do rozwoju aktywności sportowej wśród studentów śląskich uczelni = University Sports Association as the way to sport activity development among Silesian students. J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Nov. 30 [cited 2024 Apr. 25];5(11):616-28. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3237