1.
Kaźmierczak U, Goch A, Srokowski G, Kropkowska P, Zniszczol P, Radzimińska A, Strojek K, Zukow W. Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii = The assessment of the balance and of the centre of gravity in patients after laryngectomy. J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Oct. 31 [cited 2023 Dec. 3];5(10):275-83. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3064