1.
Galor W, Nadolny G, Szatten DA. Stan infrastruktury hydrotechnicznej w aspekcie rozwoju turystyki i transportu wodnego na Kanale Bydgoskim. J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Oct. 23 [cited 2024 Jun. 17];5(10):146-57. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3044