1.
Drumińska E, Wilczyńska S, Pujszo M, Stępniak R. Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku = Health pedagogy - Section judo as a space of "health learning" men of different ages. J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Oct. 13 [cited 2023 Dec. 9];5(10):79-90. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3014