1.
Kochański B, Kałużna A, Kałużny K, Wołowiec Łukasz, Leoniuk J, Hagner-Derengowska M, Zukow W, Hagner W. Ocena funkcjonalna osób trenujących boks z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Functional evaluation of competitors practicing boxing using the Functional Movement Screen (FMS). J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Oct. 6 [cited 2024 Jul. 16];5(10):19-28. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3006