1.
Kochański B, Plaskiewicz A, Kałużny K, Dylewska M, Płoszaj O, Hagner-Derengowska M, Zukow W. Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta = Functional Movement Screen (FMS) - a comprehensive system for the functional evaluation of the patient. J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Apr. 5 [cited 2023 Jun. 4];5(4):90-101. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2612