1.
Kostrzewa-Zabłocka E, Dziemidok P, Makara-Studzińska M. Wiedza pielęgniarek pracujących w szpitalu na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest niewystarczająca = Insuffitient knowledge about the profilaxy of cervial carcinoma among nurses working in the hospital. J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Apr. 15 [cited 2023 May 28];5(4):229-44. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2631