1.
Tomaszewska E, Cichosz M, Kochański B, Plaskiewicz A, Zukow W. Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne = The current look of repulsion on pusher syndrome. Review of the literature and our own experience. J Educ Health Sport [Internet]. 2015 Mar. 14 [cited 2023 Nov. 30];5(2):196-207. Available from: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2570