Badiuk, Nataliya, Dariya Popovych, Myroslava Hrytsak, Sofiya Ruzhylo, Nataliya Zakalyak, Galyna Kovalchuk, Oksana Mel’nyk, and Xawery Zukow. “Similar and Specific Immunotropic Effects of Sulfate-Chloride Sodium-Magnesium Mineral Waters "Myroslava" and ‘Khrystyna’ of Truskavets’ Spa in Healthy Female Rats”. Journal of Education, Health and Sport 11, no. 11 (November 30, 2021): 314–333. Accessed January 31, 2023. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/37541.