Kulczycka, Kinga Dorota, and Anna Kowalczyk. “Ocena zdolność Do Pracy Zawodowej pielęgniarek Oraz Analiza zagrożeń psychospołecznych występujących Na Ich Stanowiskach Pracy – Badania pilotażowe = Assessment of Work Ability of Nurses and Analysis of Psychosocial Risks Occurring at Their Workplaces – Pilot Study”. Journal of Education, Health and Sport 6, no. 10 (October 26, 2016): 402–414. Accessed November 30, 2023. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3955.