Kocjan, Janusz. “Impact of Anxiety and Depression to Kinesiophobia (fear of Movement) Level Among Patients With Cardiovascular Diseases. A Comparison Study = Wpływ lęku I Depresji Na Poziom Kinezjofobii (lęku Przed Ruchem) wśród pacjentów Z Chorobami Sercowo-Naczyniowego. Badanie porównawcze”. Journal of Education, Health and Sport 6, no. 3 (March 15, 2016): 81–90. Accessed June 16, 2024. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3423.