Srokowski, Grzegorz, Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber-Rajek, Zuzanna Piekorz, Marcin Siedlaczek, Agnieszka Jasionek, Anna Srokowska, and Walery Zukow. “Wpływ Rezonansu Stochastycznego Na równowagę Dziecka Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of Stochastic Resonance on Body Balance of Children With Cerebral Palsy”. Journal of Education, Health and Sport 5, no. 12 (December 30, 2015): 521–534. Accessed June 11, 2023. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3265.