1.
BADIUK, Nataliya, POPOVYCH, Dariya, HRYTSAK, Myroslava, RUZHYLO, Sofiya, ZAKALYAK, Nataliya, KOVALCHUK, Galyna, MEL’NYK, Oksana & ZUKOW, Xawery. Similar and specific immunotropic effects of sulfate-chloride sodium-magnesium mineral waters "Myroslava" and "Khrystyna" of Truskavets’ spa in healthy female rats. Journal of Education, Health and Sport [online]. 30 November 2021, T. 11, nr 11, s. 314–333. [accessed 6.2.2023]. DOI 10.12775/JEHS.2021.11.11.031.