1.
CIECHAŃSKI, Erwin, CIECHAŃSKI, Krystian, SZPONAR, Jarosław, KOŁĄTAJ, Piotr, SZCZASNY, Marcin, GŁOWNIAK, Andrzej & SZUMIŁO, Justyna. Left atrial myxoma with concomitant coronary artery stenosis: comprehensive diagnosis and treatment. Journal of Education, Health and Sport [online]. 5 February 2022, T. 12, nr 2, s. 78–83. [accessed 4.6.2023]. DOI 10.12775/JEHS.2022.12.02.008.