1.
NASALYK, Roksolana, SHKROBOT, Svitlana, SOKHOR, Natalya, MILEVSKA-VOVCHUK, Lyubov, DUVE, Khrystyna, NASALYK, Bohdan, ZUKOW, Walery & POPOVYCH, Igor. Characteristics of cerebral hemodynamics in patients with chronic brain ischemia. Journal of Education, Health and Sport [online]. 5 November 2020, T. 10, nr 11, s. 11–20. [accessed 9.6.2023]. DOI 10.12775/JEHS.2020.10.11.001.