1.
IRZMAŃSKA-HUDZIAK, Anna, CHABROS, Sylwia, WEBER, Dorota, STANISŁAWEK, Andrzej, WOLSKA, Joanna, RZĄCA, Marcin, KRZOS, Agata, ŁUCZYK, Marta, STASIAK, Elżbieta, MUZYCZKA, Katrzyna & SZADOWSKA-SZLACHETKA, Zdzisława. Support received by women with breast cancer in the event of side effects of chemotherapy. Journal of Education, Health and Sport [online]. 25 September 2019, T. 9, nr 9, s. 966–976. [accessed 1.6.2023].