1.
OLSZAK, Cecylia, NOWICKA, Elżbieta, BACZEWSKA, Bożena, ŁUCZYK, Robert, KROPORNICKA, Beata, KRZYŻANOWSKA, Ewa & DANILUK, Jadwiga. Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych i medycznych na akceptację choroby w grupie osób z cukrzycą typu 2 = The influence of selected socio-demographic and medical factors on the acceptance of illness in a group of patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Education, Health and Sport [online]. 1 December 2016, T. 6, nr 12, s. 11–28. [accessed 3.6.2023].