1.
KAWSKA, Paulina & GOTOWSKI, Rafal. Wioski tematyczne w powiecie tucholskim = Theme villages in powiat tucholski. Journal of Education, Health and Sport [online]. 10 February 2017, T. 6, nr 11, s. 46–53. [accessed 10.6.2023].