1.
MROZKOWIAK, Mirosław & MROZKOWIAK, Magdalena. Próba oceny skuteczności terapii BEMER w procesie odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym i wybranych funkcjach poznawczych. Opis przypadku. Journal of Education, Health and Sport [online]. 30 August 2015, T. 5, nr 9, s. 11–62. [accessed 3.6.2023].