1.
MROZKOWIAK, Mirosław. Deskrypcja długości i szerokości stóp kobiet i mężczyzn w obciążeniu masą własną, w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. Journal of Education, Health and Sport [online]. 9 September 2015, T. 5, nr 9, s. 293–304. [accessed 7.6.2023].