1.
STAŚKIEWICZ, Grzegorz, PIECH, Piotr, SIEK, Elżbieta, PRZYBYLSKI, Piotr, BAJ, Jacek, OLECHOWSKI, Piotr, MACIEJEWSKI, Ryszard, CZEKAJSKA-CHEHAB, Elżbieta & DROP, Andrzej. Epicardial adipose tissue and right ventricular dysfunction in patients with acute pulmonary embolism. Journal of Education, Health and Sport [online]. 24 March 2019, T. 9, nr 3, s. 519–524. [accessed 31.5.2023].