1.
STAŚKIEWICZ, Grzegorz, PIECH, Piotr, SIEK, Elżbieta, UHLIG, Sebastian, ZAKOŚCIELNA, Magdalena, KURZEPA, Joanna, PRZYBYLSKI, Piotr, BAJ, Jacek, PRZEGALIŃSKI, Jerzy, CZEKAJSKA-CHEHAB, Elżbieta & DROP, Andrzej. Disease severity and mean platelet volume in elderly patients with pulmonary embolism. Journal of Education, Health and Sport [online]. 16 November 2017, T. 7, nr 11, s. 183–190. [accessed 10.6.2023].