1.
WIDAWSKA-STANISZ, Agnieszka. Jakość usług sportowo-rekreacyjnych na przykładzie klubu fitness dla kobiet The quality of sport - recreation services with regard of fitness club for women. Journal of Education, Health and Sport [online]. 6 September 2016, T. 6, nr 9, s. 133–145. [accessed 8.6.2023].