1.
SOWA, Magdalena, GŁOWACKA, Iwona, WARDĘCKA, Paulina & WINNICKI, Andrzej. Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures. Journal of Education, Health and Sport [online]. 24 September 2016, T. 6, nr 9, s. 586–596. [accessed 8.2.2023].