1.
WOŹNIAK, Kamila, RATUSZEK-SADOWSKA, Dorota & ŚNIEGOCKI, Maciej. Embolizacja wewnątrznaczyniowa jako jedna z metod leczenia krwawienia podpajęczynówkowego z pękniętego tętniaka = Endovascular embolization as a method in treatment of subarachnoid hemorrhage from ruptured aneurysm. Journal of Education, Health and Sport [online]. 30 August 2016, T. 6, nr 8, s. 681–687. [accessed 30.5.2023].