1.
PUDŁO, Hanna & RESPONDEK, Malwina. Programowanie żywieniowe - wpływ odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka = Nutritional programming - the impact of nutrition of pregnant women on the health of their children. Journal of Education, Health and Sport [online]. 6 August 2016, T. 6, nr 7, s. 589–600. [accessed 9.2.2023].