1.
KOCHAŃSKI, Bartosz, KAŁUŻNY, Krystian, KAŁUŻNA, Anna, CICHOSZ, Michał, ZUKOW, Walery & HAGNER-DERENGOWSKA, Magdalena. Ocena ryzyka wystąpienia urazów u czynnych zawodowo fizjoterapeutów z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Assessment of the risk of injury from professionally active physiotherapists using the Functional Movement Screen test (FMS). Journal of Education, Health and Sport [online]. 26 July 2016, T. 6, nr 7, s. 479–487. [accessed 7.6.2023].