1.
KOWALSKA, Marta Estera, KALINOWSKI, Paweł & BOJAKOWSKA, Urszula Jolanta. Okoliczności rozpoznania zakażenia HCV wśród osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C = The circumstances of diagnosis of HCV infection among people with chronic hepatitis C. Journal of Education, Health and Sport [online]. 4 May 2016, T. 6, nr 5, s. 21–28. [accessed 9.6.2023].