1.
KITOWSKA, Wioleta. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years. Journal of Education, Health and Sport [online]. 11 January 2016, T. 6, nr 1, s. 17–26. [accessed 28.5.2023].