1.
SROKOWSKI, Grzegorz, RADZIMIŃSKA, Agnieszka, WEBER-RAJEK, Magdalena, PIEKORZ, Zuzanna, SIEDLACZEK, Marcin, JASIONEK, Agnieszka, SROKOWSKA, Anna & ZUKOW, Walery. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy. Journal of Education, Health and Sport [online]. 30 December 2015, T. 5, nr 12, s. 521–534. [accessed 7.6.2023].