1.
BABIŃSKI, Zygmunt, KLUZA, Paulina & TYCHONIEC, Alicja Ewa. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄWELNIE Z UWZGLEDNIENIEM JEJ WPŁYWU NA ŚRODOWISKO. Journal of Education, Health and Sport [online]. 23 December 2015, T. 5, nr 12, s. 308–316. [accessed 30.5.2023].