1.
SOWA, Magdalena, SMUCZYŃSKI, Wojciech, SENTERKIEWICZ, Lilla, KOWALSKA, Krystyna, CIECHANOWSKA, Katarzyna & GŁOWACKA, Iwona. Ciąża ektopowa – czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie = Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment. Journal of Education, Health and Sport [online]. 20 November 2015, T. 5, nr 11, s. 311–320. [accessed 28.1.2023].