1.
RUTKOWSKA, Aneta, SKONIECZNA, Joanna & OLEJNICZAK, Dominik. Badanie poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza = Measuring patient satisfaction in primary health care. Comparative analysis. Journal of Education, Health and Sport [online]. 28 October 2015, T. 5, nr 10, s. 251–261. [accessed 1.6.2023].