1.
KOCHAŃSKI, Bartosz, PLASKIEWICZ, Anna, KAŁUŻNY, Krystian, DYLEWSKA, Monika, PŁOSZAJ, Ola, HAGNER-DERENGOWSKA, Magdalena & ZUKOW, Walery. Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta = Functional Movement Screen (FMS) - a comprehensive system for the functional evaluation of the patient. Journal of Education, Health and Sport [online]. 5 April 2015, T. 5, nr 4, s. 90–101. [accessed 28.5.2023].