1.
KOZŁOWSKA, Ewelina, KOWALCZYK, Anna, RZĄCA, Marcin & KOCKA, Katarzyna. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego. Journal of Education, Health and Sport [online]. 30 April 2015, T. 5, nr 4, s. 355–365. [accessed 10.6.2023].