1.
KOSTRZEWA-ZABŁOCKA, Ewa, DZIEMIDOK, Piotr & MAKARA-STUDZIŃSKA, Marta. Wiedza pielęgniarek pracujących w szpitalu na temat profilaktyki raka szyjki macicy jest niewystarczająca = Insuffitient knowledge about the profilaxy of cervial carcinoma among nurses working in the hospital. Journal of Education, Health and Sport [online]. 15 April 2015, T. 5, nr 4, s. 229–244. [accessed 30.5.2023].