Gruszka, J., A. Zwierzyńska, M. Dolecka-Ślusarczyk, and O. Adamczyk-Gruszka. “Fetomaternal Hemorrhage - Case Report”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 12, no. 12, Nov. 2022, pp. 220-4, doi:10.12775/JEHS.2022.12.12.034.