Ratajek-Gruda, M., M. Grzejszczak, and A. Janas-Naze. “Trudności Diagnostyczne Nieleczonej Torbieli Zastoinowej Wargi górnej = Diagnostic Difficulties of Not Treated Congestive Cyst of the Upper Lip”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 12, Dec. 2016, pp. 604-13, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4105.