Warchoł-Sławińska, E., M. Furtak-Niczyporuk, K. Włoch, and A. Żuber. “Realizacja Zaleceń Lekarza Rodzinnego Przez pacjentów W Wybranych Jednostkach Chorobowych = Implementation of the Recommendations of the General Practice Doctor by Patients in Selected Disease Entities”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 12, Dec. 2016, pp. 171-83, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4043.