Kosiński, M. A., and W. A. Kosiński. “Analiza różnic W Ocenie Stresu I lęku Przedstartowego Z Wykorzystaniem testów SCAT I CSAI-2d = Analysis of Differences in the Evaluation of Pre-Competition Stress and Anxiety Using SCAT and CSAI-2d Tests”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 12, Dec. 2016, pp. 53-61, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/4029.