Kropornicka, B., B. Baczewska, A. Dadej, E. Krzyżanowska, R. Łuczyk, C. Olszak, E. Nowicka, R. Lorencowicz, and B. Muraczyńska. “Przygotowanie pacjentów Z Cukrzycą Typu 2 Do Profilaktyki zespołu Stopy Cukrzycowej = Preparing Patients With Type 2 Diabetes to Prophylaxis of Diabetic Foot”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 11, Feb. 2017, pp. 311-24, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3999.