Mońka, M., and J. Pietraszewska. “Powiązania Wskaźnika placów 2D:4D Z Cechami Budowy ciała I sprawnością Motoryczną U młodych piłkarzy = The Relationship Digit Ratio 2D:4D With Body Build Features and Motoric Performance in Young Footballers”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 11, Feb. 2017, pp. 73-86, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3964.